DISPOZÍCIA PRIESTOROV:

Dispozícia priestorov je realizovaná na základe požiadaviek nájomcov.
Uvedené pôdorysy zobrazujú návrhy niekoľkých možných členení.

ŠTANDARD PRIESTOROV:

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY:

 • 24 hodinová recepcia a strážna služba
 • počet administratívny budov 2
 • 4 – 5 podlažná zástavba
 • 1 nadzemné podlažie - využiteľné i ako odbytový priestor služieb, predaja
 • v úrovni 1. nadzemného podlažia AB2 – situovaná samoobslužná reštaurácia s kapacitou 40 miest
 • 2-4. podlažie – administratívne plochy
 • 5. nadzemné podlažie – administratívne plochy, rokovacie priestory, spoločenské priestory, východ na zelené strechy, športová vybavenosť areálu ( tenisový kurt)
 • variabilnosť kancelárskych plôch
 • - veľkoplošné kancelárie v plochách 60 – 160 m2
 • - štandartná plocha kancelárií 25 – 30 m2
 • v úrovni každého podlažia prepojenie plôch administratívy s prevádzkou skladu
 • úprava dispozičného členenia podľa požiadaviek nájomcu
 • možnosť vytvorenia samostatných prevádzok v časti podlažia, alebo po podlažiach
 • v AB 2 možnosť doplnenia vlastnej hygieny pre odčlenenú časť podlažia
 • objekty sú vybavené osobným výťahom
 • bezbarierové riešenie komunikácií
 • moderný design, kvalitné materiály a efektívne dispozičné riešenie
 • samostatné meranie spotreby energií po podlažiach
 • klimatizované priestory s použitím fancoilerových jednotiek s možnosťou lokálnej regulácie
 • štruktúrovaná kabeláž kategórie 6
 • v plochách administratívy zdvojené podlahy, nosnosť 500 kg/m2
 • prípojné miesta v podlahových boxoch a na obvodových stenách
 • digitálna telefónna ústredňa s dostatočným počtom telefónnych liniek
 • prepojenie objektov na verejné telekomunikačné a dátové siete

SKLAD:

 • 3 nadzemné podlažia + 1 podlažie suterénu
 • suterén - podzemné parkovisko: 48 miest, plocha 1.400 m2
 • celková skladová plocha: 4.500 m2
 • zásobovanie a tranzit tovaru cez nakladaciu rampu v úrovni 1,1m nad terénom
 • poloha rampy v kontakte skladu s manipulačným dvorom
 • prístup k rampe - vozidlami do dĺžky 16m
 • nosnosť podlahy 1. N.P. – 4.000 kg/m2, sv. výška skladu 5 m, projektované požiarne zaťaženie 60-90kg/m2
 • nosnosť podlahy 2. N.P. – 1.000 kg/m2, sv. výška skladu 3m, projektované požiarne zaťaženie 90 kg/m2
 • nosnosť podlahy 3. N.P. – 1.000 kg/m2, sv. výška skladu 3m, projektované požiarne zaťaženie 120 kg/m2
 • zvislý tranzit tovaru - 4 nákladné výťahy s nosnosťou po 2000 kg, geometria kabíny výťahu: šírka 1,5m , hĺbka 2,7m, výška kabíny 2,5m, dvere vysoké 2,3m
 • pre potreby skladu - samostatné hygienické zariadenia
 • prepojenie s oboma administratívnymi budovami - v úrovni každého podlažia
 • možnosť členenia plôch skladu od 180m2
 • pancierové podlahy

© 2006 IP development, s.r.o.